Goed om te weten

Aan de Stichting Mens, Dier
en Natuur
zijn de volgende keurmerken toegekend:

 

 

 
 

 

 

 

Stichting Mens, Dier en Natuur

Welkom op de website van de Stichting Mens, Dier en Natuur. Op deze pagina treft u de doelstellingen en onderdelen van de stichting aan. Verder op deze website contact informatie, jaaroverzichten en de op dit moment relevante weblinks.


Doelstellingen Stichting Mens, Dier en Natuur

* Het bevorderen van een goede relatie tussen Mens Dier en Natuur

* Het organiseren, coördineren en realiseren van doelgerichte zorg voor Mens, Dier en Natuur

* Het bevorderen en uitvoeren van alle activiteiten die tot het bereiken van de hierboven genoemde doelstellingen leiden.


Onderdelen van de Stichting Mens, Dier en Natuur zijn:

* Regionale Vogelopvang Woudenberg
Primaire doelstelling van beiden is het opvangen en verzorgen van gewonde, zieke en hulpbehoevende vogels om ze daarna gezond weer uit te zetten in een geschikte omgeving.

* Regionale Egelopvang Woudenberg 
Met de opvang van egels is met ingang van 1 januari 2010 gestopt.